Wij geven, overeenkomstig de erkende regels van de techniek, een garantie op onze garagedeuren tegen gebreken in het materiaal of bij de fabricage. Gebreken dienen ons onmiddellijk te worden meegedeeld. Betreffende onderdelen dienen ons te worden toegezonden. Wij verplichten ons om onderdelen waarvan de bruikbaarheid binnen de garantietermijn aanzienlijk verminderd is, onder garantie ter beschikking te stellen.

Binnen de geldende garantietermijn, kunt u defecte onderdelen indien mogelijk opsturen naar ons, waarna we meteen een vervangend onderdeel terugsturen. Zonder gedoe, en zonder kosten!

Garantietermijn

 • Tien jaar op de garagedeur
 • Vijf jaar op de eventuele elektrische aandrijving
 • Eén jaar op de eventuele montage door onze monteurs

Deze termijnen gaan in op de leveringsdatum. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of vernieuwen van defecte onderdelen.

Omvang van de fabrieksgarantie

De fabrieksgarantie heeft enkel betrekking op de schade aan de door ons geleverde goederen. De fabrieksgarantie houdt in dat de Garagedeur Expert kosteloos nieuwe onderdelen ter beschikking stelt, indien de defecte of te vervangen onderdelen retour komen. Apparatuur of onderdelen, die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van de Garagedeur Expert.

De garantie omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten. Ook de kosten verbonden aan de verzending, de demontage en de montage van de onderdelen vallen buiten de verleende waarborg.

Garantievoorwaarden

Het gebruik dient overeen te komen met de voorziene toepassingen voor het specifieke product. De montage- en gebruiksinstructies van de fabrikant dienen te worden gerespecteerd; zo niet komt de garantie onherroepelijk te vervallen. Verder zijn de volgende situaties uitgesloten van garantie:

 • Defecten die voortvloeien uit normale slijtage van onderdelen.
 • Herstellingen uitgevoerd door onbevoegd personeel of door gebruik te maken van niet originele onderdelen.
 • Afwijkingen in kleurechtheid bij kunststof coatings.
 • Defecten veroorzaakt door onvakkundige montage of onoordeelkundig gebruik.
 • Mechanische schade die al dan niet opzettelijk wordt aangebracht.
 • Onvoldoende onderhoud van de uitrusting.
 • Schade aangebracht door externe bronnen zoals zuren, zouten, agressieve chemicaliën, milieufactoren of andere uitzonderlijke natuurfenomenen, aanrijdingen.
 • Normale veroudering van de oppervlaktebehandeling of het product zelf.
 • Toepassing van het product in een niet geschikte omgeving.